Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

Pertany al 5è curs d'ensenyaments professionals. A través de l'anàlisi musical podrem aprofundim en el coneixement dels principals elements i procediments del llenguatge musical, i la seva relació amb les diferents tècniques compositives, a fi d'avançar cada vegada més en una comprensió d'aquestes obres que ens possibiliti una audició i interpretació adequades.


Saltar categorías